لطفا کمی صبر کنید

یکی از بزرگترین قاچاقچیان آمریکا دستگیر شد

ماموران پلیس کانادا مرد دوچرخه سواری را دستگیر کردند که یکی از بزرگ ترین توزیع کنندگان مواد مخدر در آمریکاست.