لطفا کمی صبر کنید

5 مصدوم در واژگونی پراید

واژگونی یک پراید در استان خراسان رضوی منجر به مجروح شدن ٥ نفر شد.