لطفا کمی صبر کنید

نقشه عجیب یک سرباز برای گرفتن معافیت در سمنان

رکنا: مشمول سربازی برای معافیت از خدمت نقشه عجیبی در سمنان کشید.