لطفا کمی صبر کنید

دزدان بدشانس

دو دزد مسلح بدشانس که به یک رستوران حمله کرده بودند، نمی دانستند ده‌ها پلیس دراین رستوران مشغول صرف غذا هستند.به همین خاطرآنها به شکلی تحقیر‌آمیز دستگیر شدند.