لطفا کمی صبر کنید

15 زخمی در پی برخورد صاعقه در فرانسه

برخورد صاعقه در فرانسه 15 تن را زخمی کرد که وضعیت دو تن از آنها وخیم است.