لطفا کمی صبر کنید

اسید پاشی و هفت تیر کشی بخاطر عشق اینترنتی

آشنایی اینترنتی با دخترجوان پسر هنرمند را به خلافکار حرفه ای تبدیل کرد.