لطفا کمی صبر کنید

کشف جسد تجزیه شده و برهنه در دل جنگل + عکس

رکنا: اگر چه تجزیه جسد کار تشخیص هویت را برای پلیس دشوار کرده است، پلیس احتمال می دهد با توجه به لباس و کفشی که در…