لطفا کمی صبر کنید

سارق زن در دام پلیس افتاد

یک سارق زن دستگیر و سه دستگاه خودروی پراید سرقتی از مخفیگاه او در شهرستان رشت کشف شد.