لطفا کمی صبر کنید

قتل خانم منشی دکتر در اتاق تزریقات / میترا تنها بود که ...

رکنا: در یکی از روزهای پاییز سال در حال بررسی چند پرونده در پلیس آگاهی شهرستان هرسین در استان کرمانشاه بودم.