لطفا کمی صبر کنید

اقدام زشت یک مرد با همسر چاق اش

رکنا: دختری شاد و سرزنده بودم و با پسری دوست شدم. بعد از چند وقت به خواستگاری‌ام آمد. خانواده‌ام راضی به این ازدواج…