لطفا کمی صبر کنید

مصرف قارچ سمی 8 نفر را کشت و 481 نفر را مسموم کرد

سخنگوی اورژانس کشور گفت: 481 نفر بر اثر مصرف قارچ سمی مسموم و 8 نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند؛ همچنین حال تعدادی از افراد مسموم وخیم است.