لطفا کمی صبر کنید

قتل همسر با تبر، تاوان دادخواست طلاق

مرد میانسال وقتی فهمید همسرش با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواست طلاق و مطالبه نفقه داده، او را با ضربه‌های تبر کشت و خودزنی کرد.