لطفا کمی صبر کنید

درگیری معلم و دانش آموز، کلاس را به رینگ بوکس تبدیل کرد

فیلم ها و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی همچنان از ادامه خشونت در برخی مدارس و توسل به زور و کتک در کلاس های درس حکایت دارد در تازه ترین اتفاق معلمی با دانش آموز خود در کلاس درگیر می شود و برای لحظه ای کلاس درس به رینگ بوکس تبدیل مشود و معلم خشمگین ، دانش آموز را مانند بازیکنان کشتی کج‌ از زمین بلند کرد و روی میز کوبید.