لطفا کمی صبر کنید

ادامه تظاهرات ضدنژادپرستی در سنت لوئیس آمریکا برای دومین روز متوالی

رکنا: تظاهرات ضدنژادپرستی در شهر سنت لوئیس در اعتراض به تبرئه پلیس سفیدپوست قاتل، روز گذشته هم ادامه داشت.