لطفا کمی صبر کنید

شرکت های تعاونی کشاورزی ، توسعه البرز و واحد اعتباری ولیعصر(عج) غیرمجاز اعلام شدند

بانک مرکزی موسسات شرکت تعاونی کشاورزی توسعه البرز و واحد اعتباری ولیعصر(عج) را غیر مجازند اعلام کرد