لطفا کمی صبر کنید

عامل تیراندازی اهواز به دام افتاد

عامل 10 فقره تیراندازی غیرمجاز در اهوازشناسایی و دستگیر شد.