لطفا کمی صبر کنید

اقدام کثیف مرد رهگذر با زن ساده لوح در خیابان

رکنا:مرد جوان که زن ۴۷ساله را زیر نظر داشت با حیله و نیرنگ کنار خیابان سر طعمه خود را کلاه گذاشت.