لطفا کمی صبر کنید

عدم امکان جستجو در حادثه معدن زنجان به دلیل حجم گسترده خاک

رکنا: به دلیل حجم زیاد خاک در حادثه ریزش کیک معدنی در دندی، امکان جست‌وجو برای تیم آنست وجود ندارد.