لطفا کمی صبر کنید

هجدک لرزید

رکنا: زلزله ای هجدک، کرمان را لرزاند.