لطفا کمی صبر کنید

دستگیری سارق زن نما در شهرقدس

سارقی که با پوشش زنانه اقدام به سرقت می کرد ، به دام پلیس اگاهی شهرقدس افتاد .