لطفا کمی صبر کنید

مرگ و مفقودی ۱۹ پناهجو در دریای سیاه

غرق شدن قایق پناهجویان در دریای سیاه به مرگ چهار تن و مفقود شدن ۱۵ تن دیگر انجامید.