لطفا کمی صبر کنید

وزیر بهداشت: نزاع خیابانی و حوادث جاده‌ای را باید کاهش داد

وزیر بهداشت با بیان اینکه در دولت دوازدهم ناوگان اورژانس را توسعه می دهیم، گفت: زمان رسیدن به صحنه بیشترین اهمیت را دارد و باید از ۸ دقیقه کمتر شود.