لطفا کمی صبر کنید

قطار پدر و فرزند را زیر گرفت+ فیلم

رکنا: یک قطار از روی پدر و پسری که قصد عبور از روی ریل راه آهن را داشتند، عبور کرد.