لطفا کمی صبر کنید

انتقال 4 محکوم ایرانی از زندان های ارمنستان به کشور

حوادث رکنا: ۴ محکوم ایرانی از ارمنستان به کشور منتقل شدند.