لطفا کمی صبر کنید

مرگ دلخراش راننده سواری زیر کامیون

راننده چینی کامیون در حال تغییر مسیر در چهارراه روی یک سواری افتاد و سرنشینان خودرو را به کام مرگ برد.