لطفا کمی صبر کنید

دستگیری دزد سمج سوپرمارکت

سارقی که 50 بار از سوپرمارکتی در محله دربند دزدی کرده بود، به تله پلیس افتاد.