لطفا کمی صبر کنید

دردسر بازیگوشی پسر خردسال

کودک بازیگوش که در حال بازی با دو حلقه فیلتر هوا سرش داخل حلقه ها گیر کرده بود با کمک آتش نشان ها نجات یافت.