لطفا کمی صبر کنید

دستگیری 12 نفر اراذل و اوباش در قم

حوادث رکنا: 12 نفر از اراذل و اوباش که باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم شده بودند، در قم دستگیر شدند.