لطفا کمی صبر کنید

شب خواب بودم که هم اتاقی ام بالای سرم آمد / التماس هایم را گوش نداد + عکس

حوادث رکنا: پسر جوان هنوز 24 ساعت از آشنا شدن با هم اتاقی اش نگذشته بود که او را به قتل رساند.