لطفا کمی صبر کنید

این مرد را می شناسید؟! / او بخاطر زن متاهل دوستش را کشت! +عکس بدون پوشش

حوادث رکنا: قاتلی که بخاطر زن متاهل شوهر او را کشته است فراری است.