لطفا کمی صبر کنید

دستگیری دزدهای معتاد در پاتوق خود در تهران

حوادث رکنا: معتادان دزد تهران هنگام استعمال موادمخدر در پاتوق خود در تهران دستگیر شدند.