لطفا کمی صبر کنید

مرگ عابر پیاده در پی برخورد با خودرو در محور اراک

حوادث رکنا: عابر پیاده در محور اراک-توره در برخورد با پراید جان باخت.