لطفا کمی صبر کنید

قاتل مادر و دختر پای میز محاکمه +عکس

پرونده مرد میانسال که به خاطر سوءظن همسر برادرش و دختر چهار ساله او را کشته بود، با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.