لطفا کمی صبر کنید

گروگانگیری در زندان

حوادث رکنا: رسانه ها از به گروگان گرفته شدن یک زندانبان در فرانسه خبر می دهند.