لطفا کمی صبر کنید

تبهکار تهران پشت شمشادهای خیابان پاسداران چه می کرد؟

حوادث رکنا: دزد موتورسوار تهران در محدوده خیابان پاسداران خود را پشت شمشادها مخفی کرد اما ناکام ماند.