لطفا کمی صبر کنید

خطرناک ترین زن بیوه دستگیر شد

حوادث رکنا: یک زن اسرائیلی ساکن امریکا به اتهام جاسوسی و عضوگیری برای گروه تکفیری داعش دستگیر شد.