لطفا کمی صبر کنید

قتل مسلحانه یک زن در مقابل بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)

حوادث رکنا: دو مرد ناشناس در حمله مسلحانه در مقابل بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) مرگ یک زن را رقم زد.