لطفا کمی صبر کنید

9 سال زندان برای زن داعشی

حوادث رکنا: دادگاهی در ایتالیا یک تروریست داعشی زن را مجرم شناخت و به مجازات 9 سال زندان محکوم کرد.