لطفا کمی صبر کنید

مصدومیت یک نفر بر اثر رانش زمین در فشم

روابط عمومی اورژانس کشور از مصدومیت یک نفر بر اثر رانش زمین در فشم خبر داد.