لطفا کمی صبر کنید

فیلمبرداری جسورانه از ورود گدازه های آتشفشان به خانه ویلایی + فیلم

رکنا: فیلمی از نمای نزدیک گدازه های آتشفشان هاوایی که در حال سوزاندن خانه ها است.