لطفا کمی صبر کنید

علت مرگ دانشجوی پزشکی در دست بررسی است

علت مرگ دانشجوی پزشکی شهرکرد از سوی شرکت گاز، پلیس آگاهی و پزشکی قانونی در دست بررسی است.