لطفا کمی صبر کنید

ناکامی جوان شرور در اخاذی سیاه از مدیر عامل

مدیرعامل شرکت بازرگانی، زمانی که برای وصول طلب میلیاردی‌اش از مرد شرور کمک خواست، نمی‌دانست گرفتار اخاذی سیاه او می‌شود.