لطفا کمی صبر کنید

گازگرفتگی خطرناک 300 دانش آموز هندی در مدرسه

300 دانش آموز یک مدرسه خصوصی در منطقه 'شاملی' ایالت اوتارپرادش روز چهارشنبه براثر استنشاق گاز سمی منتشر شده از یک کارخانه قند در بیمارستان بستری شدند.