لطفا کمی صبر کنید

آتش سوزی یک خانه در بازیگوشی پسربچه

کودک پنج ساله ای در پی بازیگوشی کودکانه، منزلی را در مشهد به آتش کشید و خسارت های زیادی به بار آورد.