لطفا کمی صبر کنید

حکم قاتل بنیتا در پرونده های قبلی چه بود؟ | توضیح محسنی اژه ای درباره آزادی «قاتل بنیتا»

قتل بنیتا همچنان یکی از موضوعات مهم و مطرح در نشست ها و تحلیل هاست. امروز محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری توضیحاتی درباره گرونده های قبلی قاتل بتیتا داد. بر این اساس، اینکه قاتل بنیتا 130 پرونده در ساقبه دارد، و اینکه او با فیش حقوقی آزاد شده بوده، تکذیب شد. توضیحات محسنی اژه ای را بخوانید...