لطفا کمی صبر کنید

آتش سوزی خونین خانه ای در پرندک

رکنا: انفجار کپسول گاز مایع در پرندک حادثه آفرید.