لطفا کمی صبر کنید

نجات کارگر جوان از عمق 20 متری چاه

رکنا: کارگر چاه کنی که در عمق 20 متری چاه گرفتار شده بود با کمک آتش نشانان به سلامت خارج شد.