لطفا کمی صبر کنید

آتش سوزی دوباره نخلستان های چوئبده آبادان

رکنا: بخشی از زمین های کشاورزی و نخلستان های مثمر در ابتدای کوی امام حسن (ع) چوئبده یکشنبه دچار آتش سوزی شد.