لطفا کمی صبر کنید

تعداد قربانیان آتش سوزی در کالیفرنیا به ۴۰ نفر رسید

با گسترش و ادامه آتش سوزی در ایالت کالیفرنیا در روز ششم، شمار قربانیان به ۴۰ نفر افزایش یافت.