لطفا کمی صبر کنید

تصاویری از آتش سوزی مهیب در کالیفرنیا

شمار تلفات ناشی از مرگبارترین آتش سوزی در تاریخ کالیفرنیا از مرز ۴۰ نفر فراتر رفته است.